Tanečný úvod svadby – Prvé tóny hudby

V úvode, pred príchodom novomanželov hrá tichá, sprievodná hudba. Zvyčajne dominantný je klavír, saxofón, flauta, alebo akustická gitara. Pri vstupe svadobnej spoločnosti k miestnosti sa hudba buď vypne, alebo stíši na minimum, aby bol zrozumiteľný príhovor uvítacieho personálu.

Svadobný pochod

Po uvítaní a pri prenesení nevesty cez prah, sa pustí napríklad svadobný pochod, alebo vami vybraná skladba. Ten dohrá vo chvíli, keď sú manželia na svojich miestach. Odvtedy opäť pokračuje sprievodná hudba, aby nebolo počuť hrkot stoličiek a okolitú vravu usádzajúcich sa. Podfarbenie hudbou trvá počas usádzania hostí. Navrhujem vopred určiť sprievodcu, ktorý bol oboznámený so zasadacím poriadkom a pomôže hosťom zorientovať sa pri hľadaní svojho miesta, aj napriek tomu, že na stoloch sú menovky.

Príhovor a prípitok novomanželom

Odporúčam, aby bola mnou vykonaná inštruktáž k prípitkovému monológu. Preto je nutné, aby mi tesne po usadení hostí boli predstavení rečníci, ktorých oboznámim s dôležitými radami a upozorneniami, ako sa hovorí do mikrofónu. V opačnom prípade nastane situácia, že rétorik nie je počuteľný z reproduktorov, čoho príčinou je neaktívny mikrofón, chybne držaný mikrofón, nedôrazná artikulácia, nezrozumiteľné podanie a podobne. Každý z týchto bodov má svoje opodstatnenie. Nehovoriac o tom, že na DVD zázname z kamery bude vidieť obraz, ale nebude počuť zvuk. A nechať vystresovať človeka opakovaním príhovoru 2x, 3x – poviem vám, žiadna výhra. Preto radšej vopred a v maximálnom kľude. V momente, keď si osoba, ktorá chce predniesť prípitok, vyžiada pozornosť, hudba sa stíši a vzápätí vypne. Najbližší hudobný vstup je tzv. ŽIVIÓÓÓ. Asi vám dobre známe: „Mnoga ľeta … + sto ľat …‘‘ Znova sa vzápätí ozýva tichá sprievodná hudba, tentoraz určená na spríjemnenie chvíľ k večeri. Veriaci, nezabudnite na modlenie, ktoré je nutné oznámiť mi vopred a to zaznačením do scenára, osnovy, alebo harmonogramu svadby.

Prvý tanec po svadobnej večeri – novomanželský, rodičovský

Po večeri nastáva moja prvá príležitosť, a ako svadobný dídžej, uvítať hostí, popriať im dobrú zábavu, oboznámiť ich s priebehom večera, prípadne im dať možnosť vybrať si svoje obľúbené piesne. Dostávam sa k muzike, ktorá je po prvýkrát tanečná. Prvá je oficiálna skladba, určená výhradne novomanželom. Pokiaľ si ju vyberiete v prípravnom procese, pustím vám ju. Ak nemáte konkrétny tip, pustím vám nejakú pomalú skladbu ja. Existujú aj prípady, keď sa dá vopred vytvoriť mix skladieb, na ktorý si nacvičíte spoločný tanec. To je však platená služba osobitne, pretože tento úkon sa realizuje v nahrávacom štúdiu subdodávateľa. Nezabudnúť na informovanie kameramana o blížiacom sa začiatku. To by mala mať na starosti koordinátorka, alebo starejší. Dôležitá je aktívna komunikácia všetkých zúčastnených realizátorov. Ja svoje povinnosti poznám, len ich aby ich poznali aj ostatní. Po novomanželskom tanci nasleduje tanec pre rodičov. Obvykle Valčík, resp. pomalá skladba, tzv. slaďák. Každý zo spomínaných tancov by nemal byť dlhší ako 3 minúty, pretože to môže mať za následok stratu pozornosti vašich hostí. Nezabúdam ani na kameramana, ktorý musí zachytiť momenty v tanci. Šikovní to stihnú aj za kratší čas.

Prvé tanečné kolo pre všetkých

Prichádza chvíľa určená pre ostatných hostí. Pozývam ich do tanca, aby sa pridali k novomanželom a svadobným rodičom. Tak sa vlastne začína prvé tanečné kolo. Nerobím ho príliš dlhé, kvôli momentálnemu nasýteniu a pomalému tráveniu. V letných mesiacoch zvykne byť v neklimatizovaných miestnostiach ešte príliš teplo a dusno. Preto len tak propagačne.

Comments are closed.