Dj na svadbu

Svadba

Svadba je stretnutie oboch rodín, priateľov, kolegov z práce. Deň určený na zábavu a optimistické vyjadrenie z tejto udalosti. Chvíle, kedy si máte užívať zábavu, tanec a radosť zo stretnutí s pozvanými hosťami. V tento slávnostný deň už nepracujte na príprave svadby, nedávajte pokyny, ale sústreďte sa na ľudskú stránku. Všetky organizačné záležitosti si s vami dohodnem vopred, bez časovej tiesne, mimo stresu a rýchleho návalu rôznych úkonov, ktoré je potrebné zvládnuť ešte pred nadchádzajúcim dňom „D“. Usmerním vás v rozhodovaní pri výbere vhodných dodávateľov ostatných služieb (kameraman, fotograf, starejší, folklóristi, súbor na čepčenie, hudobná skupina, aranžérka, miesto konania, štandardnosť služieb, obsluha reštaurácie + ostatný personál, atď). Odporučím vám dlhodobo vyselektovaných profesionálov, ktorí majú nielen pozitívne profesné skúsenosti, ale vyhovujú aj po ľudskej stránke. V oboch prípadoch sú to nekonfliktní ľudia. Preto s nimi rád a často spolupracujem a môžem sa nich zaručiť.

Na svadbách vidím nedostatky, ktorým by sa dalo predísť. Viem vám poradiť, ako ich eliminovať na minimum, alebo úplne odstrániť. Na to je z vašej strany potrebná hlasová komunikácia. Keďže ide o moje „Know how“, tieto témy sa rozoberajú až po oficiálnom vstupe do spolupráce. Záväzne (zmluvne) objednaná hudobná produkcia. Svadba je totiž súhra mnohopočetných okolností a rôznorodých typov osobností, s ktorými prídete do kontaktu počas svadby. A keďže som priamo účastný, vidím ich, vnímam a tiež hodnotím. Časť svojich postrehov vám môžem priblížiť, prípadne poradiť takého (takých), ktorí to zvládnu na 100%. Tým sa stane vaša svadba dokonalejšou, čo sa týka konkrétnych vybraných osôb, ich činností a v konečnom dôsledku, celkového vyznenia. Je lepšie byť oboznámený s realitou vopred, ako potom ľutovať už nezmeniteľné. Máte môj prísľub, že vyberiem pre vás najvhodnejších adeptov.