Dj na stužkovú

Stužková

Navždy sa zachová, v pamäti stužková. Slová textu piesne skupiny Elán. Kto by nepoznal? Aktuálne ešte forma pretrvávajúceho spôsobu zábavy študentov prevažne 4. (5.) ročníkov stredných škôl s maturitou. Táto podskupina hudobných produkcií je najťažšia na prípravu a najnáročnejšia na čas strávený pri technike, voľnozmýšľajúcich mladých ľuďoch, ktorí sú postavení pred hotovú vec, kedy im triedny učiteľ na začiatku posledného školského roku oznámi, že ich čoskoro čaká stužková. Prečo takzvané bojové podmienky? Mám na mysli nácvik nástupu, program, jednotlivé scénky, foto / videoprezentácie, ich ozvučovanie, inštruktáž k použitiu mikrofónov, objasnenie komunikácie – DJ / študenti, zoznam hranej hudby, podmazov, jinglov, zvučiek, hudobných predelov. To je len časť mozaiky.

Keďže stužkovú majú študenti iba raz za život (pokiaľ sa nechystajú opakovať ročník), chcem im byť nápomocný pri týchto prípravách. Avšak, za podmienky ich aktívnej spolupráce. Viem sa postaviť pred celú triedu a prezentovať svoje služby bez toho, aby sa mi chvel hlas a podlamovali kolená. Po 10 rokoch profesionálneho moderovania sa odo mňa očakáva, aby som mal v hlase istotu a vedel, čo dôležité chcem povedať. Nečítam z poznámok na papieri, ako naši trápni politici. Vystihujem podstatu a vecnosť vypovedaného. Okrem návštevy školského kolektívu na triednickej hodine, prídem aj na rodičovské združenie, kde stvoriteľom aktérov stužkovej slávnosti vysvetlím prečo, za koľko, akým spôsobom a čo ak … Aby bolo každému jasné, čo si objednáva a za akých podmienok.