firemná akcia

Firemná akcia

Kapitola sama o sebe. Začnem tým, že v tejto sekcii sú najdôležitejším faktorom peniaze. Či už celkový „budget“ na akciu, alebo časť financií použiteľná na program, vystupujúcich umelcov, hudobnú produkciu DJ a ostatné výdavky. Podstatné je, koľko peňazí má ostať agentúre ako zisk. Takto sú definované mantinely, medzi ktorými sa hýbe dohoda o výške honorárov. Všetko je vec dohody. Z pohľadu menežéra je potrebné v našom fachu mať vo veciach jasno, či vyberie lacného, amatérskeho DJ (tým pádom ušetrí, zvýši sa väčšia „časť koláča“), alebo vsadí na istotu profesionálneho DJ (ale je potrebné priplatiť za garanciu skúseností s firemnými akciami). Event nie je jednoduchá realizácia hudobného projektu. Stretávam sa s všakovakými želaniami pri výbere skladieb. Preto musím byť tútorom a zároveň vyhovieť požiadavke. Niekedy je v hre aj morálka, súdnosť a zdravý rozum. Vo väčšine prípadov som prispôsobivý DJ a vykonám účel, na ktorý si ma agentúra najala.

Aby to malo „hlavu, aj pätu“, flexibilne zostavujem koncept tanečných kôl, niekedy volím vhodnú alternatívu, ale pri zachovaní pôvodného, hudobného zámeru, ktorý som si zvolil, alebo dostal za úlohu presadiť pre spokojnosť tancujúcich hostí. Dôsledným prístupom mám tak pod kontrolou tanečné série, od začiatku večera, až po jeho záver. Poviem vám, úloha je to neľahká. Ak mi položíte otázku prečo, odpoveď uvidíte a budete počuť priamo na akcii. Vašu pozornosť potom upriamim na určitú chvíľu a oznámim vám, že nastali momenty, o ktorých sa zmieňujem v tomto článku.